Warunki prywatności

 

Administratorem strony (www.perforacja.pl) oraz administratorem danych osobowych jest:

Perforacja – blachy perforowane sp. z o.o. z siedzibą Włosań, ul. Firmowa 1, 32-031 Włosań, NIP: 6751248873, REGON: 6751248873, KRS: 0000072644 (dalej: „Administrator”).

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 • 1. Definicje

Strona            – strona internetowa pod adresem www.perforacja.pl

RODO            – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (t.j. Dz. Urz. UE.L 2016 nr 119, str. 1)

Użytkownik   – każda osoba fizyczna korzystająca ze Strony

 

 • 2. Przetwarzanie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe w ramach poszczególnych usług. W celu uzyskania informacji o poszczególnych usługach Administratora zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Wysyłanie zapytań i zamówień

 1. Możliwość składania zapytań i zamówień za pośrednictwem Strony dedykowana jest przedsiębiorcom. Stąd konieczność wskazania w formularzu zapytania/zamówienia co najmniej numeru NIP.
 2. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może wskazać swoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail. Może też wskazać inne dane w polu „Uwagi”. Zarówno przedsiębiorca będący osobą fizyczną, jak i przedsiębiorca będący osobą prawną może wskazać ww. dane osobowe osoby fizycznej wyznaczonej przez niego do kontaktu.
 3. W przypadku wskazania danych fizycznej osoby trzeciej, przedsiębiorca zobowiązany jest do uzyskania zgody tej osoby przed podaniem jej danych. Kliknięcie „Wyślij” przy składaniu zapytania lub zamówienia oznacza, że osoba je składająca taką zgodą dysponuje.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie podanych przez Użytkownika danych odbywa się w celu przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy z Użytkownikiem lub przedsiębiorcą reprezentowanym przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przeprowadzenia przez Administratora ewentualnego postępowania reklamacyjnego lub postępowania wywołanego innymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), a także w celach archiwizacyjnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane dotyczące zamówień są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a następnie do zakończenia terminu przedawnienia roszczeń. Po upływie tego okresu dane mogą być nadal przetwarzane w celach statystycznych. Ponadto, zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi, Administrator ma obowiązek przechowywania faktur przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 6. Po dokonaniu zamówienia, do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń, Użytkownik (lub osoba, której dane zostały wskazane przez Użytkownika) nie może żądać sprostowania, usunięcia lub zaprzestania przetwarzania danych dotyczących zamó W przypadku faktur, do końca podanego okresu Użytkownik (lub osoba, której dane zostały wskazane przez Użytkownika) nie może żądać usunięcia lub zaprzestania przetwarzania danych. Po upływie okresu przechowywania faktur i okresu przedawnienia roszczeń, Użytkownik (lub osoba, której dane zostały wskazane przez Użytkownika) może żądać usunięcia danych lub zaprzestania przetwarzania danych w celach statystycznych.

 

Kontakt

 1. Przesyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub korzystając z kontaktu telefonicznego lub fax pod numerami dostępnymi na Stronie w zakładce „Kontakt”, Użytkownik ujawnia odpowiednio swój adres e-mail lub nr telefonu/fax, może też podać inne dane osobowe.
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale w zakresie odpowiednio adresu e-mail albo numeru telefonu/fax niezbędne do skontaktowania się z Administratorem.
 3. Dane przetwarzane są w celu kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie udzielonej poprzez skierowanie wiadomości lub wykonanie połączenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a następnie przez czas nieokreślony w celu ewentualnej konieczności wykazania przebiegu i treści kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli w trakcie kontaktu dojdzie do złożenia zamówienia, zastosowanie mają odpowiednie zapisy dotyczące Wysyłania zapytań i zamówień.

 

Newsletter

 1. W celu zapisu do Newslettera, Użytkownik podaje swój adres e-mail.
 2. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newsletter.
 3. Podany adres e-mail jest przetwarzany wyłącznie w celu przesyłania na niego Newslettera, aż do momentu rezygnacji z Newslettera.
 4. Podstawą przetwarzania adresu e-mail jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez podanie adresu e-mail i kliknięcie „Subskrybuj”.

 

 • 3. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych
 1. Użytkownikowi, z zastrzeżeniem postanowień poprzedzających oraz przepisów prawa, przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych:
 2. prawo do wyrażenia i odwołania zgody na przetwarzanie danych,
 3. prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych (informacji o przetwarzanych danych),
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W celu realizacji uprawnienia wskazanego w ust. 1 lit. g, Użytkownik może skierować skargę listownie na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /UODO/SkrytkaESP.

 

 • 4. Pliki cookies i podobne narzędzia
 1. Administrator korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek) na Stronie w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony i oferowanych Usług oraz w celach statystycznych.
 2. Administrator korzysta również z cookies podmiotów trzecich (w szczególności Google) służących do monitorowania sposobów przeglądania Strony przez Użytkowników i kierowaniu reklam spersonalizowanych pod kątem działań Użytkownika.
 3. Informacje zbierane za pomocą cookies są anonimowe, w tym sensie, że Administrator nie zidentyfikuje za ich pomocą konkretnego Użytkownika. Jednak podmioty trzecie mogą wykorzystywać zgromadzone dane do własnych celów, w szczególności marketingowych.Cookies nie są wykorzystywane przez Administratora do pozyskiwania danych osobowych Użytkownikó
 4. Użytkownik może z poziomu swojej przeglądarki zarządzać plikami cookies, a także całkowicie je zablokować (instrukcja wyłączania cookies: https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/). Ograniczenie lub zablokowanie cookies może jednak powodować nieprawidłowości w działaniu Strony lub niepełne wykorzystanie jej funkcjonalności.
 5. Strona może zawierać odnośniki do innych stron, w tym serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube itp.). Jeżeli Użytkownik jest zalogowany w danym serwisie, serwis ten otrzyma informację o aktywności Użytkownika. Przetwarzanie danych przez strony i serwisy zewnętrzne odbywa się na zasadach przez nie określonych.
 6. Korzystanie ze Strony wiąże się z zapisywaniem informacji w tzw. logach serwera. Logi obejmują adres IP Użytkownika, datę, godzinę w danej strefie czasowej oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika.
 7. Zapisane w logach dane nie są przypisane do konkretnego Użytkownika i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi mogą być wykorzystywane do tworzenia statystyk odwiedzin Strony.
 8. Dostęp do logów mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

 

 • 5. Odbiorcy danych
 1. Dane przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone. Administrator dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia poufności danych i ochrony danych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Dane mogą być przekazywane osobom trzecim (podmiotom, z których usług korzysta Administrator przy świadczeniu usług i przetwarzania danych). Są to w szczególności podmioty będące administratorami serwerów strony i skrzynki pocztowej, na których przechowywane są dane, podmioty świadczące wsparcie techniczne związane z obsługą Strony, księgowość (w przypadku składania zamówień przez Użytkownika), pracownicy Administratora oraz sądy i uprawnione organy państwowe.
 3. Dane mogą być przekazywane poza granice Polski i Unii Europejskiej – jeżeli siedziba podmiotu świadczącego usługi na rzecz Administratora jest za granicą. W szczególności dotyczy usług świadczonych przez Google (Google Ads, Google Analytics).