Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 • 1. Definicje

Regulamin     – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Spółka            – Perforacja – blachy perforowane sp. z o.o. z siedzibą Włosań, ul. Firmowa 1, 32-031 Włosań, NIP: 6751248873, REGON: 6751248873, KRS: 0000072644, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. będąca usługodawcą w rozumieniu Ustawy

Strona            – strona internetowa pod adresem www.perforacja.pl

Usługi             – usługi świadczone przez Spółkę drogą elektroniczną, tj. w całości za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron

Ustawa           – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)

Użytkownik   – każda osoba fizyczna korzystająca z Usług

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy i reguluje świadczenie Usług przez Spółkę.
 2. Regulamin określa:
 3. rodzaje, zakres i zasady świadczenia Usług przez Spółkę za pośrednictwem Strony oraz poczty elektronicznej, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Spółka,
 4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług,
 5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Regulamin dostępny jest bezpłatnie na Stronie, w formie umożliwiającej każdemu jego wyświetlanie i utrwalanie.
 7. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług, zaakceptować treść Regulaminu i stosować się do jego postanowień. Przystąpienie do korzystania z Usług oznacza akceptację Regulaminu.
 8. Zakazane jest dostarczanie, udostępnianie i wprowadzanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub krzywdzącym, a także podejmowanie przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia w korzystaniu z Usług czy uszkodzenia w systemach Spółki lub innych Użytkowników.
 • 3. Rodzaje Usług
 1. Spółka świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi:
 2. Kontakt - usługa świadczona przez właściwie upoważnionych pracowników Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej po wysłaniu przez Użytkownika zapytania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także za pośrednictwem telefonu/fax po skorzystaniu z Użytkownika z możliwości kontaktu telefonicznego/fax pod numerami dostępnymi na Stronie w zakładce „Kontakt”,
 3. Wyślij zapytanie - usługa oferowana Użytkownikom będącym przedsiębiorcami, polegająca na możliwości założenia zapytania dotyczącego towarów i usług oferowanych przez Spółkę,
 4. Newsletter – kierowanie do Użytkowników informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Użytkownika, w szczególności polegające na wysyłaniu do Użytkownika informacji o produktach oferowanych przez Spółkę, bieżącej i planowanej działalności biznesowej Spółki oraz powiadomień o wydarzeniach branżowych,
 5. Usługi świadczone są bezpłatnie, chyba że Spółka wyraźnie zaznaczy możliwość odpłatnego korzystania z niektórych Usług, a Użytkownik wyrazi na to zgodę.

 

 • 4. Wymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Strony i Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu. Konfiguracja sprzętowa urządzenia powinna spełniać minimalne wymagania sprzętowe określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
 2. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane jest ponadto posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu wykonywania połączeń telefonicznych, Użytkownik powinien posiadać urządzenie umożliwiające wykonywanie połączeń oraz umowę z wybranym operatorem telefonii. W celu kontaktu przez fax, Użytkownik powinien posiadać urządzenie fax podłączone do sieci telefonicznej lub internetowej, w zależności od rodzaju posiadanego urządzenia. Za konfigurację i podłączenie urządzeń oraz zawarcie umowy z operatorem odpowiada Użytkownik.
 4. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony i Usług:
 5. komputer, laptop, tablet, telefon lub inne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu (umożliwiające wprowadzanie i odczyt danych elektronicznych)
 6. system operacyjny:

Windows 7 lub nowszy (zalecany Windows 10)

Mac OS X 10.1 lub nowszy (zalecany Mac OS X. 10.7.x lub 10.8.x),

w przypadku urządzeń mobilnych (tablet, telefon):

Android 6.0 (Marshmallow) lub nowszy

iOS 13.0 lub nowszy

 1. połączenie z Internetem: przepustowość 10 mb/s lub wyższa
 2. zainstalowana przeglądarka internetowa wspierająca HTML 5:

Microsoft Edge lub Google Chrome – zalecana najnowsza stabilna wersja,

dla urządzeń mobilnych (tablet, telefon), zalecaną przeglądarką jest Google Chrome;

 1. zainstalowana wtyczka do przeglądarki: Adobe Reader, umożliwiająca odczytywanie plików w formacie PDF,

niektóre treści mogą wymagać instalacji wtyczki Adobe Flash Player

 1. dla zachowania niektórych funkcjonalności Strony może być niezbędne włączenie w przeglądarce możliwości zapisu plików cookies (tzw. ciasteczek) oraz obsługi JavaScript.
 2. Korzystanie z urządzenia z innym systemem operacyjnym, inną przeglądarką lub innymi danymi technicznymi niż zalecane może umożliwić korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę, jednak w takiej sytuacji Spółka nie gwarantuje prawidłowości korzystania z Usług.
 3. Wyłączenie obsługi plików Cookies nie uniemożliwi korzystania z Usług, jednak może prowadzić do utrudnień, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. Zmiana w tym zakresie nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i modyfikacji systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług na czas prowadzenia tych prac.

 

 • 5. Środki bezpieczeństwa
 1. Użytkownik korzystający z Usług i Strony powinien używać legalnego oprogramowania, posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz aktywowaną zaporę systemową (firewall).
 2. Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna mieć ustawienia bezpieczeństwa na poziomie co najmniej średnim.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.
 4. Spółka zapewnia świadczenie Usług zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 5. Spółka dokłada należytej staranności do zapewnienia bezpieczeństwa transferu danych oraz procesu autoryzacji, w szczególności poprzez korzystanie z protokołu SSL oraz z systemów posiadających odpowiednie zabezpieczenia.

 

 • 6. Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług
 1. Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w § 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w § 4 Regulaminu.
 2. W celu korzystania z Usługi Kontakt, Użytkownik:
 3. wysyła e-mail z wiadomością na adres na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub korzysta z kontaktu telefonicznego lub fax pod numerami dostępnymi na Stronie w zakładce „Kontakt”,
 4. w momencie wysłania wiadomości/wykonania połączenia, zostaje zawarta Umowa na świadczenie Usługi,
 5. na przesłane wiadomości Spółka odpowiada niezwłocznie, zazwyczaj w ciągu ___ dni roboczych od otrzymania zapytania; połączenia odbierane są przez Spółkę w dni robocze w godzinach ____ - ____, z zastrzeżeniem dostępności upoważnionych pracowników w siedzibie Spółki.
 6. W celu korzystania z Usługi Wyślij zapytanie, Użytkownik:
 7. podaje numer NIP (Usługa dedykowana jest przedsiębiorcom) oraz akceptuje Regulamin i Warunki prywatności; Użytkownik może podać inne dane takie jak: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, e-mail, a także opisać, czego konkretnie dotyczy zapytanie;
 8. w celu opisu przedmiotu zapytania Użytkownik może skorzystać z dedykowanego formularza, zawierającego wybór konkretnego produktu, materiału, ilości oraz parametrów technicznych, może także zamieścić swoje dodatkowe uwagi;
 9. następnie Użytkownik przesyła formularz poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, w tym momencie następuje zawarcie umowy na świadczenie Usługi,
 10. podanie danych nie jest obowiązkowe, lecz Spółka zaleca jak najbardziej szczegółowe opisanie zapytania przez Użytkownika, w celu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zapytanie i przygotowania odpowiedniej oferty – celem doprecyzowania przedmiotu zapytania i skonstruowania odpowiedniej oferty, Spółka może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail lub innych podanych przez Użytkownika danych kontaktowych,
 11. jeżeli Użytkownik składa zapytanie w imieniu danego przedsiębiorcy, klikając „Wyślij” oświadcza tym samym, że jest uprawniony do tego działania przez tego przedsiębiorcę,
 12. jeżeli Użytkownik wskazuje w formularzu dane osoby trzeciej, klikając „Wyślij” oświadcza tym samym, że dysponuje zgodą tej osoby na takie działanie.
 13. W celu korzystania z Usługi Newsletter, Użytkownik:
 14. w polu „Subskrybuj nasz newsletter” dostępnym w stopce Strony podaje swój adres e-mail,
 15. następnie przesyła formularz poprzez kliknięcie przycisku „Subskrybuj”, w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie Usługi.

Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Spółki. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Spółce lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.

 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn,  zrezygnować z Usługi, z której korzystanie wymaga od niego udostępnienia swoich danych  (w tym danych osobowych), poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z prośbą o zaprzestanie świadczenia usługi. Spółka potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. Po rezygnacji z Usługi Użytkownik może w każdym momencie rozpocząć korzystanie z Usługi ponownie.
 3. Spółka jest uprawniona do rozwiązania umowy o świadczenie Usług, gdy:
 4. Użytkownik narusza Regulamin,
 5. Spółka poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Spółki,
 6. Użytkownik wykorzystuje Usługi niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Spółka może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 8. Spółka oferuje również usługę Wyślij zamówienie za pośrednictwem Strony. W wyniku złożenia zamówienia dochodzi jednak do osobistego odbioru lub dostawy towaru/usługi oferowanej przez Spółkę, tym samym nie jest usługa świadczona w całości drogą elektroniczną. Do pierwszej części składania zamówienia (przesłanie formularza drogą elektroniczną) mają zastosowania zapisy niniejszego Regulaminu, w szczególności § 6 ust. 4. Kolejne kroki zamówienia, w tym przyjęcie zamówienia do realizacji przez Spółkę, uzgadniane są bezpośrednio ze Spółką.

 

 

 • 7. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie na adres: Perforacja – blachy perforowane sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Sołtysowska 1, 31-589 Kraków z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę w terminie 14 dni od ich otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym terminie, Spółka powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. O decyzji w przedmiocie reklamacji lub o opóźnieniu, o którym mowa w ust. 3, Spółka niezwłocznie zawiadomi Użytkownika składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.

 

 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik może zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące Strony i Usług za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na Stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są Warunki prywatności. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się zarówno z Regulaminem, jak i Warunkami Prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze Strony i Usług.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników oraz osób trzecich, niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi przy zawarciu umowy ze Spółką o świadczenie Usług w przypadku, gdy usługa zostaje wykonana w całości za zgodą Użytkownika.
 5. Jeżeli na Stronie znajdują się linki do innych stron, są one zamieszczane dla ułatwienia dostępu Użytkownikom do linkowanych treści (np. w przypadku reklam zamieszczanych na Stronie). Spółka nie odpowiada za zawartość linkowanych Stron ani za ewentualne szkody i straty Użytkowników związane z używaniem linków i korzystaniem z zawartości i usług oferowanych przez strony, do których linki prowadzą. Użytkownicy korzystają z linków na własne ryzyko.
 6. Zawartość Strony, włącznie z nazwą i logotypem Spółki tekstami, grafikami, zdjęciami, filmami, jest własnością Spółki. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Spółki.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmian sposobu funkcjonowania Strony i Spółki, zmian prawa lub ze względów bezpieczeństwa. Spółka poinformuje Użytkowników o zmianach i umożliwi zapoznanie się z nimi z wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiany dotyczące nowych funkcji i Usług udostępnionych na Stronie lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie z momentem ich wprowadzenia. Zmiany są skuteczne w odniesieniu do zdarzeń przyszłych, tj. następujących po wprowadzeniu zmian.
 8. W przypadku, gdyby którykolwiek z warunków Regulaminu był niemożliwy do wykonania, nie ma to wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.
 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.