PerfoPEGASUS ® 

225x35x15x2 mm, prześwit: 26%

Pobierz model siatki fasadowej 3D w formacie EASM

aby otworzyć plik należy pobrać bezpłatny program do otwierania modelu 3D

eDrawings Viewer